Baleseti kártérítés a vétlen félnek

Amióta Magyarország az Európai Unió tagja lett, a gépjárműbalesetek során elszenvedett személyi sérülés esetén mód nyílik nem vagyoni jellegű kártérítési igénnyel is élni a kárt okozó kötelező felelősség-biztosításának a terhére.

Ez a típusú kártérítés a vétlenül elszenvedett, nyolc napon túl gyógyuló sérülések alapján járhat a fizikai és/vagy szellemi egészségügyi romlás után a vezetőnek, utasnak, gyalogosnak, kerékpárosnak, valamint azoknak, akiknek közeli hozzátartozójuk hunyt el közúti balesetben.

Te tudtad, hogy ez a kártérítés alanyi jogon
a közeli hozzátartozók baleseti halála esetén is jár?

Az említett emberek 5 évre – bizonyos esetekben 8 évre – visszamenőleg élhetnek kártérítési igényükkel. Ez milliókat, súlyosabb eseteknél akár több tízmillió forintot is jelenthet káresetenként.

A kártérítés jogcíme sokféle lehet. Értékvesztés, elmaradt kereset, gyógyulási költségek visszatérítése, járulék kifizetése gyermekeknek közeli személy halála miatt, temetkezési költségek megtérítése, személyi károk…

Személyi sérülés esetén a gépjárműre kötött kötelező felelősség-biztosítás mögött álló fedezeti összeg felső határa káresetenként – a jelenleg érvényes uniós jogszabályoknak megfelelő hazai törvény szerint – 1,6 milliárd forint.

Részlet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény ma, 2013. január 9-én hatályos szövegéből:

13. § (1) Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 1600 millió Ft összeghatárig köteles helytállni, mely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit, valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.”

A külön utas- és egyéb biztosítási szerződések alapján járó kártérítést – amennyiben a sérült rendelkezik ilyennel – ettől függetlenül fizetik. Ebben az esetben a törvény nem tiltja, hogy ugyanarra a káreseményre több helyről is kártérítést kapjon valaki.

Az élet és az egészség ugyanis nem vagyoni elemek, értékük nem határozható meg egy konkrét pénzösszegben.